Kåbo dataFÖR DIG SOM VILL LÄRA DIG DATA

 
DATAUNDERVISNING
 
Vi erbjuder dig möjligheter att öka din datakunskap utifrån dina individuella behov
 
Kåbo data finns på Kåbovägen 17 (752 36 Uppsala)
och är en verksamhet under Jobbcenter i Uppsala kommun.